wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Reklamacja towaru
Kontakt
 • Sklep
  W Torbie Kangura

  Dreptaki - Marek Fabiański
  Barska 11/1
  94-215 Łódź
  NIP: 727-120-10-56

 • E-mail:sklep@wtorbiekangura.pl
 • Telefon731 246765
 • Godziny działania sklepu24 h/dobę
Systemy płatności
 • PayPal
 • Przelewy24

Reklamacja towaru

Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym W Torbie Kangura są nowe. Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi produktu bez wad.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie oferowane w sklepie produkty objęte są rękojmią sprzedawcy.
Niektóre oferowane produkty objęte są dodatkowo gwarancją producenta lub oficjalnego dystrybutora. W takim przypadku informacja ta uwidoczniona jest na karcie produktu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Reklamacja towaru, z tytułu wady fizycznej lub prawnej, może zostać złożona przez Klienta w formie:
 • pisemnej na adres firmy: Dreptaki - Marek Fabiański, ul. Barska 11/1, 94-215 Łódź;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wtorbiekangura.pl
 • w przypadku klientów posiadających Konto w sklepie wtorbiekangura.pl za pomocą formularza Reklamacji dostępnego w Panelu klienta
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Barska 11/1, 94-215 Łódź.
Prośba o dostarczenie Produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

Przejdź do strony głównej